skip to Main Content
88675408-9 021 info@farzaneganpars.ir ورود کاربران کاربران سازمانی

 VoIP

Voice Over IP انتقال صدا بر روی بستر شبکه می باشد، در این روش از شبکه های کامپیوتری برای انتقال صدا بر بستر IP استفاده می گردد.


xDSL

Digital Subscriber Line یا همان DSL تکنولوژی انتقال اطلاعات (Data) بر روی خطوط تلفن است که در بازار Telecom. در ابتدا به نام ADSL یا Asymmetric Digital Subscriber Line با افزایش توان انتقال اطلاعات بر روی سیم های مسی به نسخه های جدید ADSL2 و ADSL2+ ارتقاء پیدا کرد.


Network Solutions

با بهره مندی از مجرب ترین متخصصین صنعت انتقال اطلاعات Information Technology در مجموعه فرزانگان، این شرکت امکان راهبری پروژه های متنوع شبکه ای را داشته و توانایی طراحی، ارائه و مستند سازی را در تمامی فازها به صورت مجزا دارد.


Wireless

یکی از مدل های ارتباطی در شبکه های به روز استفاده از تکنولوژی های بی سیم در تمام زمینه های فعالیت شبکه ای می باشد که شرکت فرزانگان در مجموعه های خانگی، تجاری و گسترده در شبکه های Wireless فعال است.


Home WIFI

شبکه های WIFI خانگی یکی از کاربردی ترین نحوه ارتباطات در انتقال Data در مجتمع های مسکونی با ظرفیت بالا است، این روش از ارتباط که می تواند روش مناسبی برای پیشنهاد دوم جهت جایگزینی انتقال Data روی سیم .


Business WIFI

مهندسین فرزانگان با راه اندازی چتر های وسیع Wireless در محیط های تجاری و بالاخص کارخانه ای این امکان را فراهم آورده که هزینه ها را کاهش دهد.


WIFI Offloading

یکی از به روز ترین سرویس ها برای بهره برداری بهتر از شبکه های موبایلی WIFI Offloading است. به صورت اجمالی شبکه های WIFI Offloading برای محیط هایی که سرویس ها بسیار شلوغ بوده و یا آنتن دهی بسیار ضعیف می باشد

Back To Top